Zaosu Germany

FINA Approved Swimwear


Gender Type Shape Model 1 Model 2 Ref FINA # from
F SWIMSUIT full-knee Z - Color WK - Suit 201401 ZA220174 2015-01-01
F SWIMSUIT full-knee Z - Black WK - Suit 201403 ZA220175 2015-01-01
F SWIMSUIT full-knee WK-Suit Z-Speed 201406 ZA220344 2015-01-01
F SWIMSUIT Full Knee WK-Suit Z-Black 201303 ZA221109 1-Jan-2013
F SWIMSUIT Full Knee WK-Suit Z-Black 201302 ZA221108 1-Jan-2013
M SWIMSUIT jammer Z - Black WK - Short 201402 ZA140174 2015-01-01
M SWIMSUIT jammer Z - Color WK - Short 201404 ZA140175 2015-01-01
M SWIMSUIT jammer Short Swimmimg Trunk 9402B-1 ZA140181 2015-01-01
M SWIMSUIT jammer WK-Short Z-Speed 201405 ZA140343 2015-01-01
M SWIMSUIT Jammer WK-Suit Z-Black 201301 ZA141108 1-Jan-2013


* full-body & pants OWS only